Norske tekster

Her finner du tekster på norsk som handler om ulike tema. Tekstene er ment for deg som allerede kan ganske mye norsk. Noen av tekstene kan du lese hvis du følger et kurs på B1-nivå. Andre tekster er derimot litt vanskeligere. Alt er fritt tilgjengelig, men oppgi kilde hvis du vil dele eller kopiere en tekst.